Tiszafüred, strandfejlesztés, tanulmányterv

bejárat_2

A tervezési terület Tiszafüred település belterületén a Tisza-tó közvetlen övezetében található, jelenlegi szabadstrand. A terület mellett árvízvédelmi töltés található.

A szabadstrandi területen több épületegyüttes található, melyek jellemzően vállalkozói tulajdonban vannak, funkciójukat tekintve vendéglátó kiszolgálóhelyek.  Az átalakítással és bontással érintett épületek a Megrendelő tulajdonában álló úszómesteri épület valamint vizesblokk épület.  Mindkét létesítmény elöregedett, elavult, kezeletlen, elhanyagolt állapotú, funkcióját ellátni részben képes épületek.

További épületként jelennek meg a területen a vendéglátóhelyekhez kapcsolódó acélvázas teraszrendszerek, melyek alatt töredezett betonfelületek, balesetveszélyes járófelületek találhatók. A többféle méretben, szerkezetben és kivitelben megalkotott létesítmények színvonala és szerkezeti szilárdsága nem megfelelő, építészeti szempontból rendkívül aggályos szerkezetek.

A területen a közlekedő-felületek állapota elhanyagolt, szerkezetileg sérült, helyenként jelentős balesetveszélyt jelentő kivitelű.

A megvalósítás tervezett körülményei között Megrendelő elvárása egy a mai kornak megfelelő színvonalas közösségi terület és zöldövezet kialakítása, mely komplex fejlesztés eredményeképpen létrejött turisztikai tér alkalmas a település valamint környezete szabadstrandi kiszolgálására, korszerű, energiahatékony körülmények között biztosítja a fenntarthatóság elvárásait és kielégíti az ide látogatók higiénés, szórakozási, étkezési, pihenési valamint rekreációs igényeit.

A tervezői feladat alapján megvizsgáltuk az érintett területet, ellenőriztük a meglévő épületeket, elemeztük a környezet és az ökoturisztikai jellemzőket. Megállapítottuk, hogy a megvalósítás során rendkívüli figyelmet kell fordítani a környezeti kultúra megőrzésére, a sportturisztikai jellemzők bevonására, az egységes és színvonalas építészeti megjelenés elvárásaira valamint az energiahatékony és fenntartható körülmények biztosítására. A területen tervezett beavatkozások kivétel nélkül a környezetbarát technológiák, az innovatív eljárások, alapanyagok bevonását, az akadálymentes és élhető környezeti kultúra megteremtését szolgálja és emeli ki a terület turisztikai attrakció-értékét.

Az elbontott úszómesteri és elsősegélynyújtó épület helyén, a bejárat vonalában a telekhatárig bejárati főportál létesül, mely magában foglalja a területre vonatkozó információs központot, vezérlőhelyet, illetve a zártkörű rendezvények tekintetében a bejárati kordon tevékenységét

Funkcióját tekintve az épületegység teszi lehetővé a strandterületre történő bejutást, itt kerül elhelyezésre a terület elektromos vezérlőközpontja, biztonsági rendszerének központja illetve többfunkciós kialakítása okán akár jegyszedő bejárati portálként is üzemeltethető.

Az épületrészhez tartozik a bejárati sorompó, mely az épületen belülről vezérelhető.

Az épület a bejárat járdázatát követően folytatódik további épületszárnnyal, mely építményi traktusban kap helyet a közösségi kiszolgáló higiénés központ, ahol szükséges számban férfi mosdó, wc, női mosdó, wc, akadálymentes mosdó, pelenkázó kap helyet, de ugyanezen részben található az elsősegélyhely, orvosi szoba is.

A strandterületen a meglévő acélvázas épületek, valamint az azok alatt fekvő állagromlott betonfelületek elbontását követően a kialakuló térben közösségi terek kerülnek kialakításra. Ezek egyrészt a közös társasági lét alapelemei, másrészt az étkezéshez, büfé-kiszolgáláshoz kapcsolódó vendégtereket jeleníti meg.

A megvalósítás során tervezett építészeti térben elhelyezett minimál-design stílusban kialakított építmények acélszerkezetű térlefedő és árnyékoló rendszerek, melyek tetőszerkezete lamellás kialakítású, falszerkezete nyitott, rovarhálóval védett kivitelben készített pergola-szerkezetes.  Az acélszerkezeteken világítás és felülethűtés kerül biztosításra.

Építész tervezők: Horváth Ferenc, Staniszewski Andrea

 

  • E1_1 terasz.PDF
  • E1_2_ bejárat.PDF